Liên Hệ

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ

  • Mr. Nguyễn Hoàng Dương
  • Phụ trách truyền thông VFC
  • Mobie: 0912476455
  • Email: hoangduongvfc@gmail.com
  • Ms. Lê Thanh Trang
  • Phòng: Đầu tư, Phát triển Kinh doanh và Thương hiệu
  • Mobile: 0462735274
  • Email: lethanhtrang@tvad-vtv.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Booiminhdidaufanpage